Účinky Ašvagandy v boji proti stresu jsou známy stovky let


Technický pokrok souÄasné civilizace umožňuje usnadnÄ›ní života, ale nejde ruku v ruce s pokrokem morálním, jinými slovy duchovním. Kdyby tomu tak bylo, neexistoval by konkurenÄní boj v takovém rozsahu a lidé by více mezi sebou spolupracovali, což by jim pÅ™inášelo pozitivní výsledky. Ve spoleÄnosti je vÅ¡ak stále mnoho neÅ¡varů (podvody, úplatky, konexe, zvýhodňování a protekce, lobbování, bezohledné sobectví a mnoho dalších), tím pádem je technika zneužitelná a to je také jedním z podstatných stresových faktorů.

adaptogenní byliny

Jek Äelit stresu

Zcela se vyhnout stresu v souÄasné dobÄ› nelze a tak si musíme vypomáhat různými prostÅ™edky – meditací, odpoÄinkem a delším spánkem, vhodnou stravou, cviÄením a sportem. Velmi efektivním pomocníkem jsou i adaptogeny.

Co je to adaptogen? Samotný název napovídá, že podporuje adaptaci – pÅ™izpůsobení okolnostem, situacím a prostÅ™edí, kde stresové faktory působí. A tÄ›ch je opravdu mnoho a nÄ›kdy si je také nepÅ™ipouÅ¡tíme Äi neuvÄ›domujeme – hluk z ulice, zplodiny z aut, zvýšená hladina prachu, smog z vytápÄ›ní objektů, letní smog v důsledku přízemního ozonu, letní teploty nad 27 stupňů Celsia, málo sluneÄního svitu v zimÄ›, mrazivé Äi nevlídné deÅ¡tivé chladné poÄasí, psychologické jevy (konflikty v rodinÄ›, v zamÄ›stnání, ve Å¡kole, v obchodÄ›, pÅ™i parkování vozidla, kontakt s úřady, problémy se sousedy, málo pohybu nebo naopak extrémní sporty, Å¡patná životospráva (bílá mouka, bílý cukr, nadbytek masa), kouÅ™ení, alkohol, kofein – a jistÄ› byste naÅ¡li další nepříjemné jevy.

kořen ašvaganda

Adaptogeny jsou rostliny, s nimiž se nám bude lépe „dýchat“. Stres totiž vždy rozkolísá hladiny hormonů, pÅ™eváží ty stresové (adrenalin, kortizol atd.), pÅ™etížíme tím nadledvinky, což pak vede k depresím, únavÄ›, nÄ›kdy až k agresivitÄ› a sebevražedným myÅ¡lenkám. K tÄ›m nejúÄinnÄ›jším adaptogenům patří Ashwagandha. AÅ¡vaganda úÄinky potvrzují i odborné studie a pÅ™edevším pozitivní zkuÅ¡enosti milionů lidí na celém svÄ›tÄ›.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup