Zhoršuje internet naše komunikační schopnosti?

Jak jsme již podotkli, na internetu tráví každý den mnoho času podstatná část populace. Ve spojitosti s komunikací a vlivem internetu na ní Vás asi jako první napadnou sociální sítě a komunikace přes chatovací platformy. Ve skutečnosti na nás a naše vyjadřování má však vliv v podstatě všechno, co na internetu aktivně, nebo pasivně děláme – od čtení zpravodajských webu až po hraní her.
Na vliv internetu na komunikaci a vyjadřování bylo provedeno více studií a ani však nepřinesla jednoznačnou odpověď, která by se nedala vyvrátit výsledky jiné studie. Ve skutečnosti totiž vše závisí na tom, jak s internetem pracujeme a jeho využívání na nás může mít jak dobrý, tak špatný vliv.mluvené slovo
Negativní dopady na náš mluvený, ale především psaný projev mají v první řadě sociální sítě. Už jste se někdy přistihli při psaní textu bez diakritiky nebo interpunkce? Na vině je jednoznačně chat, v kterém nejen, že často tyto prvky vypouštíme, ale také zanedbáváme gramatická pravidla a většinou také pro úsporu času píšeme stručně, nebo ve zkratkách, čímž omezujeme svou slovní zásobu. Lidé také často pochycují jakýsi slang většinou počeštělých anglických slov, která se v online světě sice hodí, ale v běžném životě je jejich používání zbytečné. Mimo jiné může komunikace omezená pouze na chat mít za vinu problémy se soustředěním a vyjádřením souvislé komplikovanější myšlenky.surfování na internetu
Jak už ale bylo řečeno, internet může mít na naše vyjadřování i pozitivní dopady. Pokud komunikujete prostřednictvím internetu s kolegy, či obchodními partnery, rozšiřujete si tím praxi v písemné a elektronické komunikaci, která podléhá určitým formálním normám. Častou komunikací v tomto „prostředí“ si tyto normy upevňujete a zlepšujete své dovednosti. Jiným příkladem může být i situaci, kdy Vám kvalitní materiál ke čtení může rozšiřovat slovní zásobu, či zlepšovat schopnost formulace určitého sdělení.
Jak vnímáte internet a jeho vliv na Vaše vyjadřování vy? Zhoršili se s častějším používáním internetu vaše komunikační schopnosti, či nikoliv?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup