Proč se musí měnit písek do bazénové filtrace

Písková filtrace je nejčastěji volený způsob čištění vody v bazénech. Filtračním médiem je jemnozrnný křemičitý písek, někdy se jako náhrada využívá filtrační sklo nebo minerál zeolit. Velice důležité je zvolit optimální velikost zrn a také písek pravidelně měnit. Po určité době totiž přestává plnit svou funkci. Opotřebený písek do bazénové filtrace https://eshop.techneco.eu/Pisek-do-piskovych-filtru se pak využívá jako posypový matriál, nebo se přidává k substrátu na sázení květin, případně k provzdušnění trávníku, anebo ke zpevnění zámkové dlažby.dvě kachničky na okraji bazénu

Jak poznat, že je písek ve filtraci opotřebený

Nový filtrační písek má ostré hrany, na nichž se snadno zachycují nečistoty plující ve vodě. Průchodem tekutiny skrze filtrační médium se jich ve filtraci odchytí velké množství a skrze písečná zrnka projdou pouze mikroskopické nanočástice. Ty se buď usazují na dně, nebo ve vodě víří. Jsou ovšem natolik drobounké, že prakticky vodu nezakalí. Zákal pak většinou vytvoří buď příliš tvrdá voda s vyšším obsahem vápenitých iontů, nebo vodní řasa.
Časem se však v důsledku eroze jednotlivá zrníčka omílají, až postupně získají oblý tvar a jejich hrany z větší části ztratí schopnost zachycovat plovoucí zdroje znečištění. Někteří lidé tvrdí, že se písek postupně mění na blátivou hmotu, která nejen že dostatečně nefiltruje, ale mezi krystalky písku jsou menší rozestupy, a hůře jimi prochází i samotná tekutina. Písek filtrační box ucpává a funguje jako zátka – zpomalí vodní průtok a zvyšuje namáhání čerpadla.schůdky do bazénu

Vliv tvrdosti vody na opotřebení písku

Svůj význam má i vyšší tvrdost, zejména v souvislosti s obsahem zmiňovaných iontů vápníku. Tento minerál ochotně ulpívá na čemkoli, jistě dobře znáte ty časté reklamy na Calgon, kde není příliš vábný pohled na zanesenou topnou spirálu. To samé vzniká i v pískové filtraci, zrnka se obalují vápníkem, a pokud je voda příliš tvrdá, může se písek znehodnotit již po několika měsících provozu. Důležitá je tedy jak pravidelná kontrola tvrdosti vody, tak i výměna filtračního média v důsledku jejího opotřebení.