Proč je regresní terapie podvod


Víra v minulé životy je stará jako lidstvo samo. Má to co dÄ›lat pÅ™edevším se strachem z neznámého, tedy i z toho, co se s námi stane po smrti. Víra v reinkarnaci nás uklidňuje v tom, že aÅ¥ už nás Äeká po naÅ¡em skonu cokoliv, nakonec se stejnÄ› vrátíme do toho, co důvÄ›rnÄ› známe.

Je fakt, že zatím nikdo neví, co nás po smrti Äeká. Reinkarnace je docela dobÅ™e možná. AvÅ¡ak je zde jeden problém. Existují totiž lidé, kteří tvrdí, že vám mohou pomoci vzpomenout si, kým jste v minulém životÄ› Äi životech byli.

ksiltovka1

Není pochyb o tom, že nÄ›co takového je z vÄ›deckého hlediska naprosto nemožné. ProÄ? JednoduÅ¡e to má co dÄ›lat s tím, jak jsou naÅ¡e vzpomínky uloženy. Ty totiž nejsou niÄím víc, než spojením nÄ›kolika neuronů v urÄité oblasti naÅ¡eho mozku. Když se tato spojení pÅ™eruší, vzpomínka zkrátka zmizí. A není pochyb o tom, že mozek si sebou do nového tÄ›la nebereme. Tudíž si nemůžeme vzít ani naÅ¡e vzpomínky.

Navíc je zde fakt, že se naÅ¡e vzpomínky od skuteÄnosti Äasto ponÄ›kud liší. To může dosvÄ›dÄit každý policista, který nÄ›kdy vyslýchal svÄ›dky. Jeden vám bude tvrdit, že pachatel mÄ›l triÄko modré, další zase, že bylo zelené, zkrátka výpovÄ›di se budou v detailech liÅ¡it, a Äím delší doba od onoho Äinu uplynula, tím vÄ›tší ty rozdíly budou. Pokud bychom tedy nÄ›jakou náhodou vzpomínky na minulý život mÄ›li, je pravdÄ›podobné, že by u nich docházelo ke stejnému procesu. A vzhledem k tomu, jak vzdálené jsou, není pochyb o tom, že by byly velmi pozmÄ›nÄ›ny.

regrese1

Tento proces má co dÄ›lat s tím, že ona neuronová spojení, která vzpomínku tvoří, postupem Äasu slábnou. JistÄ›, je možné je obnovit, pokud na danou událost hodnÄ› vzpomínáme, nebo pokud máme nÄ›jaký obrazový materiál, například videozáznam. PÅ™esto se tomu vÅ¡ak nevyhneme.

Proto věřte, že veškeré regresní terapie nejsou nic jiného než podvod na lidi a způsob, jak z důvěřivců vylákat peníze. A je škoda o ně přijít takovýmto způsobem, ne?