Co Vás čeká při oceňování stavby?

S oceněním stavby si sami neporadíte a budete muset využít služeb odborníka ve stavebnictví, který tyto služby nabízí. Je dobré obrátit se na firmu, která má v tomto oboru alespoň nějakou zkušenost a je zákazníky prověřená. Firma musí dodržovat veškeré právní normy spojené s touto činností a zachovávat nestrannost a mlčenlivost. Jaké služby by Vám firma měla být schopná poskytnout?
·         Vypracování položkového rozpočtu stavby
·         Výkaz výměr stavby
·         Ocenění již zpracovaných rozpočtů
·         Podporu při realizaci stavby a průběžný soupis provedených prací
·         Kontrolu rozpočtu stavební firmy a posouzení cenové nabídky stavebních firem
nová budova
Co je to položkový rozpočet?
Položkový rozpočet stavby je jeden z vůbec nejdůležitějších dokumentů týkající se vaší stavby. Jeho součástí je i výkaz výměr stavby. Proč je tak důležitý a je nutné mít ho správně vypracovaný? Protože právě na základě tohoto dokumentu je stavba prováděna a fakturována. Jednotlivé ceny položek rozpočtu určují stanovení fakturační ceny. Samozřejmě v návaznosti na množství odvedené práce za dané období. Jaké doklady musíte předložit, aby bylo možné položkový rozpočet vypracovat? Potřebujete projektovou dokumentaci alespoň ve stádiu pro stavební povolení. Pokud rekonstruujete, je třeba ještě vlastní obhlídka včetně fotodokumentace.
K čemu slouží výkaz výměr?
Je nezbytný pro provedení výpočtu množství zadané položky. Udává na základě projektu množství jednotlivých položek stavebních prací. Je tedy specifickou součástí rozpočtu a kalkulace a při stavbě se bez něj neobejdete. Bohužel se jedná o časově velmi náročné zpracování, které je navíc velmi závislé na kvalitě projektové dokumentace.
panáček u domečku
Ohlídejte si správné čerpání rozpočtu!
Během stavění je třeba udržet přehled o aktuálním stavu zaplacených peněž a použitého materiálu. Hlídání čerpání rozpočtu, které svěříte odborníkům, Vám umožní přesnou zpětnou kontrolu prováděné zakázky. Tento přehled čerpání se provádí v určitých časových úsecích, které si sami stanovíte (např. týden, měsíc). Perfektně tak vidíte, kolik peněž již bylo vyčerpáno, kolik jich zbývá či případně schází.